Uslovi korištenja

Uslovi korištenja:

Sljedeći uslovi i pravila uređuju svu upotrebu web stranice jlk.news i svih sadržaja, usluga i proizvoda koji su dostupni na ili putem web stranice (zajedno, Website). Sajt je u vlasništvu i upravlja JLK Media Agency ("JLK Media Agency"). Sajt je ponuđen na osnovu vašeg prihvatanja, bez izmjene svih uslova i odredaba sadržanih u ovom dokumentu, kao i svih ostalih pravila poslovanja (uključujući, bez ograničenja, Politiku privatnosti JLK Media Agency) i postupke koji se mogu povremeno objavljivati ​​na ovoj Sajt Agencije za medije JLK (zajedno, "Sporazum").

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj Ugovor pre nego što pristupite ili koristite Veb lokaciju. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela web stranice, slažete se da ćete postati obavezni uslovima ovog ugovora. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti Veb lokaciji niti koristiti bilo kakve usluge. Ako se ovi uslovi smatraju ponudom JLK Media agencije, prihvatanje je izričito ograničeno na ove uslove. Sajt je dostupan samo osobama koje imaju najmanje 13 godina.

 1. Vaš jlk.news račun i sajt. Ako kreirate blog / sajt na Veb lokaciji, vi ste odgovorni za održavanje sigurnosti vašeg naloga i bloga, a vi ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se javljaju u okviru naloga i bilo koje druge akcije preduzete u vezi sa blogom. Ne smete opisivati ​​ili dodijeliti ključne riječi na svoj blog na zablude ili nezakonit način, uključujući na način namijenjen trgovini na ime ili ugled drugih, a JLK Media Agency može promijeniti ili ukloniti bilo koji opis ili ključnu riječ koju smatra neprimjerenim ili nezakonitim , ili na drugi način vjerovatno izazvati odgovornost JLK Media Agencije. Morate odmah obavijestiti JLK Media Agency o svakom neovlašćenom korištenju vašeg bloga, vašeg naloga ili bilo koje druge povrede sigurnosti. Agencija za medije JLK neće biti odgovorna za bilo koja djela ili propuste od strane Vas, uključujući bilo kakvu štetu koja je nastala kao posledica takvih djela ili propusta.
 2. Odgovornost autora. Ako upravljate blogom, komentirate blog, objavljujte materijal na Veb lokaciju, objavite linkove na Veb lokaciji ili na drugi način napravite (ili dozvolite bilo kojoj trećoj strani) materijal koji je dostupan putem Veb stranice (bilo koji takav materijal, "sadržaj" ), Vi ste u potpunosti odgovorni za sadržaj i svaku štetu nastalu iz tog sadržaja. To je slučaj bez obzira da li predmetni Sadržaj predstavlja tekst, grafiku, audio datoteku ili računarski softver. Postavljajući Sadržaj, zastupate i garantujete da:
  • preuzimanje, kopiranje i korišćenje sadržaja neće narušiti prava vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitu autorskih prava, patenata, zaštitnih znakova ili prava trgovačke tajne bilo koje treće strane;
  • ako vaš poslodavac ima prava na intelektualnu svojinu koju ste stvorili, imate (i) odobrenje vašeg poslodavca da objavljuje ili stavlja na raspolaganje sadržaj, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koji softver, ili (ii) osiguran od svog poslodavca odricanje od sva prava u ili na sadržaj;
  • u potpunosti ste poštovali sve licence nezavisnih proizvođača koji se odnose na sadržaj i učinili sve neophodne da uspešno prođete krajnjim korisnicima sve potrebne uslove;
  • Sadržaj ne sadrži ili instalira nikakve viruse, crve, malver, trojanske konje ili druge štetne ili destruktivne sadržaje;
  • Sadržaj nije spam, nije proizveden na mašini ili slučajno, niti sadrži neetični ili neželjeni komercijalni sadržaj dizajniran da dovede promet na sajtove trećih strana ili povećava rangiranje pretraživača sajtova trećih lica ili dalje nezakonite radnje (npr. kao phishing) ili dovode u zabludu primaoca o izvoru materijala (kao što je prevara);
  • Sadržaj nije pornografski, ne sadrži pretnje niti podstiče nasilje prema pojedincima ili entitetima, a ne krši prava privatnosti ili reklamiranja bilo koje treće strane;
  • vaš blog se ne oglašava putem neželjenih elektronskih poruka kao što su spam linkovi na newsgroupovima, e-mail listama, drugim blogovima i web stranicama i sličnim neželjenim promotivnim metodama;
  • vaš blog nije nazvan na način koji dovodi u zabludu čitaoca da misle da ste druga osoba ili kompanija. Na primjer, URL ili ime vašeg bloga nije ime osobe koja nije vaša ili kompanija osim vaše vlastite; i
  • u slučaju sadržaja koji uključuje računarski kod, precizno kategorizira i / ili opisuje vrstu, prirodu, upotrebu i efekte materijala, bilo da to zahteva JLK Media Agency ili na drugi način.

  Podnosenjem Sadržaja JLK Media Agenciji za uključivanje na Vašu Veb lokaciju, JLK Media Agency dodeljuje neovisnu licencu za reprodukciju, modifikaciju, prilagođavanje i objavljivanje sadržaja širom svijeta, bez naknade i objavljivanja sadržaja isključivo radi prikazivanja, distribucije i promovirati svoj blog. Ako izbrišete Sadržaj, JLK Media Agency će iskoristiti razumne napore da ga ukloni sa Veb lokacije, ali potvrdite da se keširanje ili upućivanje na sadržaj ne može odmah učiniti nedostupnim.

  Bez ograničavanja bilo koje od tih predstavki ili garancija, JLK Media Agency ima pravo (iako nije obavezan) da, u jedinstvenoj diskreciji JLK Media Agency-a odbije ili ukloni bilo koji sadržaj koji, u razumnom mišljenju JLK Media Agency-a, krši bilo koji JLK Media Politika Agencije ili je na bilo koji način štetna ili sporna ili (ii) prekinuti ili odbiti pristup i korišćenje Veb lokacije bilo kojoj pojedincu ili entitetu iz bilo kog razloga, u isključivoj diskreciji JLK Media Agency-a. JLK Media Agency neće imati obavezu da obezbedi povraćaj bilo kakvih prethodno plaćenih iznosa.

 3. Plaćanje i obnova.
  • Opšti uslovi.
   Izborom proizvoda ili usluge, slažete se da plaćate JLK Media Agency jednokratnu i / ili mesečnu ili godišnju pretplatničku taksu (dodatni uslovi plaćanja mogu biti uključeni u druga komunikacija). Isplate za pretplatu će se naplaćivati ​​po osnovu plaćanja na dan kada se prijavite za nadogradnju i pokrićeće korišćenje te usluge za mjesečni ili godišnji pretplatnički period kako je navedeno. Plaćanja se ne vraćaju.
  • Automatsko obnavljanje.
   Osim ako obavestite JLK Media Agency pre kraja važećeg perioda pretplate koji želite da otkažete pretplatu, vaša pretplata će se automatski obnoviti i odobravate nam da sakupite tada važeću godišnju ili mjesečnu pretplatu za takvu pretplatu (kao i sve porez) koristeći bilo koju kreditnu karticu ili drugi mehanizam plaćanja koji imamo za vas. Nadogradnje možete otkazati u bilo kom trenutku tako što ćete pismeno podneti vaš zahtjev JLK Media Agenciji.
 4. Usluge.
  • Naknade; Plaćanje. Potpisivanjem računa za usluge slažete se da platite JLK Media Agenciji primjenjive naknade za naknadu i naknadne naknade. Primenjive naknade će biti fakturisane počev od dana osnivanja vaših usluga i unapred upotrebe takvih usluga. Agencija za medije JLK zadržava pravo da promeni uslove plaćanja i naknade na trideset (30) dana pre pismenog obaveštenja. Usluge možete otkazati u bilo kom trenutku u roku od trideset (30) dana pismenim obaveštenjem JLK Media Agenciji.
  • Podrška. Ako vaša usluga uključuje pristup prioritetnoj podršci za e-poštu. "Podrška putem elektronske pošte" podrazumeva mogućnost da u bilo kom trenutku podnesu zahteve za pomoć u tehničkoj podršci (uz razumne napore JLK Media agencije da odgovori u roku od jednog radnog dana) u vezi sa korišćenjem VIP usluga. "Prioritet" znači da podrška ima prioritet nad podrškom za korisnike standardnih ili besplatnih usluga jlk.news. Sva podrška će biti obezbeđena u skladu sa standardnim servisima, procedurama i politikama JLK Media Agency.
 5. Odgovornost posetilaca sajta. JLK Media Agency nije pregledala i ne može pregledati sve materijale, uključujući i računarski softver postavljen na Veb lokaciju, i stoga ne može biti odgovoran za sadržaj, upotrebu ili efekte tog materijala. Rukovanjem sajta, JLK Media Agency ne predstavlja ili implicira da podržava objavljeni materijal ili da vjeruje da je takav materijal tačan, koristan ili ne-štetan. Vi ste odgovorni za preduzimanje mera predostrožnosti kako bi se zaštitili i vaši računarski sistemi od virusa, crva, trojanskih konja i drugih štetnih ili destruktivnih sadržaja. Sajt može sadržati sadržaje koji su uvredljivi, nepristojni ili na neki drugi način neprihvatljivi, kao i sadržaj koji sadrži tehničke netačnosti, tipografske greške i druge greške. Sajt takođe može sadržati materijal koji krši prava privatnosti ili reklamiranja ili krši intelektualnu svojinu i druga vlasnička prava trećih strana, ili ako preuzimanje, kopiranje ili korišćenje podleže dodatnim uslovima, izjavljenim ili neistraženim. Agencija za medije JLK ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem od strane posjetilaca Website-a ili od bilo kakvog prenosa tih posjetilaca sadržaja na njima.
 6. Sadržaj Objavljeno na drugim Web stranicama. Nismo pregledali i ne možemo pregledati sve materijale, uključujući računarski softver, dostupne preko veb lokacija i veb stranica na koje jlk.news povezuje, a koje se odnose na jlk.news. Agencija za medije JLK nema nikakvu kontrolu nad internet stranicama i medijskim stranicama koje ne pripadaju JLK i nije odgovorna za njihov sadržaj ili njihovu upotrebu. Povezivanjem na web stranicu ili web stranicu ne-JLK medijske agencije, JLK Media Agency ne predstavlja ili implicira da podržava takvu internet stranicu ili web stranicu. Vi ste odgovorni za preduzimanje mera predostrožnosti kako bi se zaštitili i vaši računarski sistemi od virusa, crva, trojanskih konja i drugih štetnih ili destruktivnih sadržaja. Agencija za medije JLK se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem web stranica i veb stranica koje nisu u JLK medijskoj agenciji.
 7. Kršenje autorskih prava i politika DMCA. Kako JLK Media Agency traži od drugih da poštuju svoja prava intelektualne svojine, ona poštuje prava intelektualne svojine drugih. Ako smatrate da materijal koji se nalazi na ili povezuje jlk.news krši vaše autorsko pravo, ohrabrujete se da obaveste JLK Media Agency u skladu sa Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Agencija za medije JLK će odgovoriti na sva takva obaveštenja, uključujući ukoliko je to potrebno ili odgovarajuće uklanjanjem materijala koji prekrši ili onemogućavaju sve veze sa materijalom koji prekrši. Agencija za medije JLK će prekinuti pristup posetioca i korišćenje veb sajta ako se, u odgovarajućim okolnostima, posjetioc utvrdi da je ponovljeni prekršilac autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine JLK Media agencije ili drugih. U slučaju takvog prekida, JLK Media Agency neće imati obavezu da vrati povraćaj bilo kakvih iznosa koji su prethodno plaćeni JLK Media Agency.
 8. Intelektualno vlasništvo. Ovaj Ugovor ne prenese sa JLK Media Agency vama bilo koju JLK Media Agency ili treću stranu intelektualnu svojinu, a s pravom, vlasništvom i interesom za takvu imovinu ostat će (između strana) isključivo JLK Media Agency. JLK Media Agency, jlk.news, logotip jlk.news i svi ostali zaštitni znaci, servisni znaci, grafika i logotipi koji se koriste u vezi sa jlk.news-om, ili Veb-sajt su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci JLK Media Agency ili davalaca licence JLK Media Agency . Ostali zaštitni znaci, servisni znaci, grafika i logotipi koji se koriste u vezi sa Vebsajtom mogu biti zaštićeni znakovi drugih trećih lica. Vaša upotreba veb sajta ne daje vam nikakvo pravo ili licencu za reprodukciju ili na drugi način koristiti bilo koju JLK Media Agency ili zaštitne znakove treće strane.
 9. Oglašavanja. JLK Media Agency zadržava pravo prikazivanja reklama na vašem blogu, osim ako ste kupili besplatni račun.
 10. Attribution. JLK Media Agency zadržava pravo prikazivanja veza za pripisivanje kao što su 'Blog na jlk.news', autor teme i dodjeljivanje fonta u vašem footer-u ili alatnoj traci.
 11. Partnerski proizvodi. Aktiviranjem partnerskog proizvoda (npr. Teme) od jednog od naših partnera, slažete se sa uslovima usluge tog partnera. Možete se u bilo kom trenutku odreći svog uslova korišćenja usluge de-aktiviranjem partnerskog proizvoda.
 12. Domain Names. Ako registrujete ime domena, koristite ili prenosite prethodno registrovano ime domena, potvrdite i saglasni ste da je korištenje imena domena takođe podložno pravilima Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve ("ICANN"), uključujući njihov Registracija prava i odgovornosti.
 13. Promjene. Agencija za medije JLK zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da modifikuje ili zameni bilo koji deo ovog Ugovora. Vaša je odgovornost da periodično provjeravate ovaj ugovor za promjene. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb-sajtu nakon objavljivanja bilo kakvih izmena ovog Ugovora predstavlja prihvatanje tih promjena. Agencija za medije JLK takođe može u budućnosti ponuditi nove usluge i / ili karakteristike preko Veb stranice (uključujući izdavanje novih alata i resursa). Takve nove karakteristike i / ili usluge podležu uslovima i odredbama ovog Ugovora.
 14. Prekidanje. Agencija za medije JLK može prekinuti pristup svim ili bilo kom dijelu Veb lokacije u bilo koje vrijeme, sa ili bez razloga, sa ili bez obaveštenja, odmah stupi na snagu. Ako želite da raskinete ovaj ugovor ili vaš jlk.news račun (ako ga imate), jednostavno možete da prekinete korišćenje veb sajta. Bez obzira na gorenavedeno, ako imate račun za plaćene usluge, takav račun može prekinuti samo JLK Media Agency ako materijalno prekršite ovaj ugovor i ne uspijete izlečiti takvu povredu u roku od trideset (30) dana od obavještenja JLK Media Agency-a za to; pod uslovom da JLK Media Agency može odmah da prekine Vebsajt kao deo opšteg isključenja naše usluge. Sve odredbe ovog Ugovora, koje po svojoj prirodi treba da prežive prestanak, preživeće prekid, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanja od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.
 15. Odricanje od garancija. Sajt je obezbeđen "kao što je". JLK Media Agency i njegovi dobavljači i davalac licence ovim se odriču svih garancija bilo koje vrste, eksplicitne ili implicitne, uključujući, bez ograničenja, garancije za trgovinu, pogodnost za određenu svrhu i neprekidnost. Ni JLK Media Agency niti njegovi dobavljači i davatelji licence ne garantuju da će Vebsajt biti bez greške ili da će njegov pristup biti kontinuiran ili neprekidan. Shvatate da preuzimate ili na drugi način pribavite sadržaj ili usluge putem veb-sajta po sopstvenom nahođenju i riziku.
 16. Ograničenje odgovornosti. U svakom slučaju JLK Media Agency ili njegovi dobavljači ili davalac licence neće biti odgovorni u vezi sa bilo kojim predmetom ovog sporazuma po bilo kom ugovoru, nemarnosti, stroge odgovornosti ili druge pravne ili pravične teorije za: (i) bilo koje posebno, slučajno ili posljedično štete; (ii) troškove nabavke za zamjenske proizvode ili usluge; (iii) za prekid upotrebe ili gubitka ili korupcije podataka; ili (iv) za sve iznose koji premašuju naknade koje ste platili JLK Media Agenciji na osnovu ovog ugovora tokom dvanaest (12) mjeseca prije uzroka akcije. Agencija za medije JLK neće biti odgovorna za bilo kakav neuspjeh ili kašnjenje zbog pitanja koja su van njihove razumne kontrole. Gore navedeno se ne primenjuje u meri u kojoj je zabranjen primjenjivim zakonom.
 17. Generalno zastupanje i garancija. Vi zastupate i garantujete da će (i) vaša upotreba veb sajta biti u skladu sa Politikom privatnosti JLK Media Agency-a, ovim sporazumom i svim važećim zakonima i propisima (uključujući bez ograničenja bilo koji lokalni zakon ili propis u vašoj zemlji, državi , grad ili druga vladina oblast u vezi sa onlajn ponašanjem i prihvatljivim sadržajem, uključujući sve važeće zakone koji se odnose na prenos tehničkih podataka izvezenih iz Sjedinjenih Država ili zemlje u kojoj živite) i (ii) vaša upotreba vebsajta neće krši ili pogrešno primenjuje prava intelektualne svojine bilo koje treće strane.
 18. Naknada štete. Slažete se da nadoknadite i zadržite JLK Media Agency, njegove izvođače i davaoce dozvola, i njihove direktore, službenike, zaposlene i zastupnike od i protiv svih i svih potraživanja i troškova, uključujući i advokatske naknade, koje proizilaze iz vaše upotrebe Vebsajt, uključujući, ali ne ograničavajući se na vašu povredu ovog sporazuma.
 19. Razno. Ovaj Ugovor predstavlja celokupan ugovor između JLK Media Agencije i vas u vezi s predmetom ovog zakona i oni se mogu izmeniti samo pisanim amandmanom potpisanim od strane ovlašćenog izvršnog direktora JLK Media agencije ili objavljivanjem revidirane verzije od strane JLK Media Agency . Izuzev u meri u kojoj se primenjuje zakon, ako postoji, drugačije odredjuje, ovaj Ugovor, svaki pristup ili korišćenje veb sajta će se upravljati zakonima Liona, Francuske, izuzev odredaba o sukobu zakona i odgovarajućeg mesta za bilo koji spor koji nastaju ili se odnose na bilo koji od istih, biće državni i savezni sudovi koji se nalaze u Lyonu, u Francuskoj. Osim zahtjeva za pravno ili pravično lišavanje slobode ili zahtjeva vezanih za prava intelektualne svojine (koje se mogu podneti u bilo kojem nadležnom sudu bez postavljanja obveznice), svaki spor koji proizilazi iz ovog Sporazuma će se konačno riješiti u skladu sa Sveobuhvatnim Arbitražnim pravilima Služba za pravosudnu arbitražu i posredovanje, Inc. ("JAMS") od strane tri arbitra imenovana u skladu sa ovim Pravilima. Arbitraža će se održati u Lyonu, Francuskoj, na engleskom jeziku i arbitražna odluka može se izvršiti u bilo kojem sudu. Preovlađujuća stranka u bilo kojoj radnji ili postupku sprovođenja ovog sporazuma imaće pravo na troškove i naknade advokata. Ako bilo koji deo ovog sporazuma smatra nevažećim ili neizvršivim, taj dio će biti tumačen tako da odražava prvobitnu namjeru stranaka, a ostali dijelovi ostaju u punom sili i učinku. Odricanje bilo koje strane od bilo kog termina ili uslova ovog Ugovora ili bilo kakve povrede u bilo kom jednom slučaju neće se odreći takvog roka ili stanja ili bilo kakve naknadne povrede. Vaša prava prema ovom ugovoru možete dodijeliti bilo kojoj stranki koja se slaže i slaže se s obavezama prema njegovim odredbama i uslovima; Medijska agencija JLK može dodijeliti svoja prava prema ovom Ugovoru bez uslova. Ovaj Ugovor će biti obavezujući i pomoći će stranama, njihovim naslednicima i dozvoljenim dodjelama.
preloader